Carpe diem - Aqua aerobik

Aqua aerobik nový kurz od 4.ledna 2022. Volná místa.

Aqua aerobik v přechodové vodě – voda dosahuje od prsou do podpaží. Vhodné i pro neplavce. Pokud máte „respekt“ z hluboké vody, doporučujeme právě tento typ cvičení. Ve vodě všude stačíte. Aqua aerobik provozujeme na Růžáku od roku 2009.

Klíčové informace

  • Adresa BAZÉN ZŠ Krušnohorská – na Růžáku
  • Lekce se skládá 45 minut cvičení / 5 minut plavání
  • Vhodné i pro těhotné
  • Kapacita 24 lidí

Nový kurz školní rok 2021/2022

Začínáme 4.1.2022

Pro vstup do provozovny musí osoba splnit jednu z následujících podmínek:

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viruSARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT)na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně14 dní od dokončeného očkovacího schématu
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
  5. osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
  6. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test

Agua aerobik Karlovy Vary

Nový kurz školní rok 2021/2022 

TermínLektorkaI. pololetíCenaObsazeníII. pololetíCena jednotlivě
Úterý
17:00 – 17:50


Úterý  
18:00-18:50
Lucie MercováLucie Mercová


2021/2022
od 4.1.2022
do června 20222021/2022
od 4.1.2022
do června 2022

2040,- Kč
24 lekcí2040,- Kč
24 lekcí

2 volná místa
4 volná místa

2021/2022

2021/2022
120,- Kč

120,- Kč
Čtvrtek
18:00 – 18:50
Lucie Mercová  

2021/2022
od 6.1.2022

do června 2022
2040,- Kč
24 lekcí
4 volná místa

2021/2022

120,- Kč

Jaké lekce nabízíme

Školní rok 2021 – 2022, nový kurz od ledna 2022 , 500,- Kč záloha a doplatek do 28.2.2022.
První týden se seznámíme s vodou – cvičení aqua aerobiku bez pomůcek – zaměření na posílení core a stability páteře, využití odporu vody a různé hloubky
Druhý týden – cvičení aqua aerobiku s vodní pomůckou žížalou či nudlí, která se noří do vody a posiluje všechny partie těla
Třetí týden – cvičení aqua aerobiku – kruhový trénink – využití dynamiky a pomůcek – činky, packy, disky, nudle, tyče, pásy
Čtvrtý týden – cvičení aqua aerobiku s pásy, které se dávají na ruce , nohy nebo do pasu a posiluje se celé tělo
Pátý týden – cvičení aqua aerobiku s tyčí, disky, činkami a packami a mění se celou hodinu na posílení horní partie těla
Od dalšího týdne – opět opakujeme cvičení od 1 – 5 týden.

Jak vypadá lekce

Nejprve je nutné organismus zahřát, připravit na zátěž (warm-up). Následuje warm-up 2, kde se intenzita pohybů zvyšuje. Hlavní část hodiny provádíte aerobní cviky, které rozvíjejí sílu a vytrvalost a tvarují postavu. Cvičení se zrychluje, používají se pomůcky. Uvolňovací fáze, relaxace a na závěr se tělo musí znovu zahřát, aby člověk odcházel z bazénu s pocitem tepla.

Aqua aerobic forma pohybu cvičení proti odporu vody, která šetří klouby a umožňuje cvičení  lidem s mírnými zdravotními obtížemi. Cvičení je intenzivní jako na suchu, jen je vnímáno příjemněji, protože voda zároveň osvěžuje.

Lekce se zaměřuje na redukci váhy, fyzickou kondici a vyrovnání těla. Provádí se různě rychlé pohyby zaměřené na procvičení všech partií těla. Aqua aerobik mohou cvičit jak ženy, tak muži všech věkových i váhových kategorií.

Vodní prostředí a jeho výhody

Nadlehčení, cvičení nezatěžuje kosti, klouby a ani páteř těla. Odpor vody je 12x větší než vzduch, je to dokonalý posilovací stroj.

Díky tlaku vody na povrch těla dochází k mírnému masážnímu efektu a zároveň tedy k lepšímu odbourávání podkožního tuku a formování postavy. U nejistých cvičenců zůstávají pod vodní hladinou skryty kilogramy nadváhy nebo další nedostatky. Ve vodě zvládnete cvičení, které na suchu by bylo velmi náročné.

Co s sebou do bazénu:

Plavky (nejlépe jednodílné), ručník, mýdlo, fén, sáček (igelitovou tašku na boty), přezůvky nebo návleky na boty.
K bazénu plastovou láhev s vodou obsah 0,3 – 0,5 litru a dobrou náladu. Všeobecné podmínky pro cvičení aqua aerobiku:

Vstup do bazénu je platný pouze s platnou permanentkou na celý kurz nebo rezervací na jednu lekci na rezervačním systému. Žádáme klienty, aby na své lekce přicházeli 15 minut před zahájením. Klient má právo z důvodu nemoci předat lekci jiné osobě, ta je povinná se lektorce nahlásit, která jí seznámí s podmínkami cvičení v bazénu. Vstupem do bazénu se podrobujete dobrovolně provoznímu řádu bazénu a organizačním pokynům lektorky.* Změnu zdravotního stavu (těhotenství) či zdravotní omezení je účastník povinen nahlásit před začátkem lekce. Cvičí v bazénu na vlastní riziko a zodpovídá za svůj zdravotní stav. Za cennosti a věci odložené v šatně lektor neručí. Cvičení dětí do 15 let je možné jen v doprovodu osoby starší 18 let, ta za dítě zodpovídá po celou dobu pobytu v bazénu.