....

KamVy


Spolupracujeme

Snižování nadváhy:

Skupinový kurz snižování nadváhy s KamVy - karlovarskou ambulancí výživy

Přepraveno je 10x setkání - v každé lekci se pod odborným dohledem snažíme najít vhodnou cestu ke snížení nadváhy, která je u každého jednotlivce odlišná.

 Během kurzu společně měníme stravovací návyky, životní styl a předáváme zdravotně výchovné materiály. Během kurzu se naučíte , jak jednoduše naplánovat svůj energetický příjem na den a sestavení jídelníčku tak, aby by l pro Vás energeticky vyvážený a hlavně, aby vám chutnal. Pravidelně budeme monitorovat váhové úbytky na profesionální váze Tanita. Váha nám ukazuje, jestli postupujeme správně a to tím, jestli máme váhový úbytek tuků a navyšujeme množství svalové hmoty.

2x setkání - pohyb jako nedílná součást. Společně vybere některý vhodný druh pohybu, který zařadíme do našeho společného programu

Zápis do kurzu na tel.  723317074

Těšíme se na Vás  dietní sestra Laďka Kankrlíková