Carpe diem - Lenka Kratochvílová Geierová

Cvičení s klienty s RS, fyzioterapeut

Cvičení pro klienty s RS

V Carpe diem probíhá pravidelně v úterý v 19.00 hodin cvičení pro klienty s RS. Pokud máte o toto cvičení zájem napište Lence na email lenka.geierová@gmail.com a rezervujte si své místo.

Věk, rodinný stav : 33 let, spokojeně vdaná, dvouletá dvojčata

Moje životní motto: Bože dej mi odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu. Klid, abych se smířil s věcmi, které změnit nemohu. Moudrost abych je od sebe dovedl rozlišit.

Vystudovala jsem : fyzioterapii

Pracuji, pracovala jsem jako: 
Nyní pracuji v Ostrovské nemocnici na rehabilitaci, pět let jsem pracovala jako fyzioterapeutka v Centru Paraple v Praze s lidmi po poranění míchy.

Moje kurzy a výcviky, kurzy související s mou aktivitou v Carpe diem : 
Škola fyzioterapie a s ní spojené kurzy ( Vojtova reflexní terapie, kurz Jarmily Čápové, Medical taping concept, nyní DNS), instruktor aerobiku II. třídy, Metodika cvičení dětské jógy (česká asociace dětské jógy)

Moje dosavadní praxe týkající se aktivity v Carpe diem:
Registrovaná fyzioterapeutka
Účast na mistrovství republiky ve sportovním aerobiku
2 roky vedení lekcí power jógy v Praze
Cvičení s kočárky Karlovy Vary ve Volnočasovém areálu Rolava
Zakladatelka MaRS v Karlových Varech

Lekce  v Carpe diem:
Cvičení pro klienty s RS

Moje další aktivity mimo Carpe diem :
Masáže, fyzioterapeutické poradenství, Spolupráce s fakultou studií v Plzni ( fyzioterapie, erdoterapie)

Moje motivace k práci, kterou dělám: Baví mě pohyb ve všech možných podobách, zároveň toužím pohybu i lidskému tělu více rozumět. Je to cesta, která nikdy nekončí. Baví mě pracovat se svými limity nebo limity klientů
(ať je to nemoc, bolest, fyzický handicap, nedostatek informací nebo překážka v hlavě). Baví mě nabízet radu, otevírat nové obzory a hledat nové cesty. Učím se proužívat a vnímat tělo a pohyb, rovnováhu a zdraví a chtěla bych tuto cestu ukázat i vám.

Kontakt: lenka.geierova@gmail.com   
+420 605 440 781

Lektorka Lenka Geierova