Carpe diem - Helena Krausová

Zdravotní cvičení

Působím jako cvičitel České asociace Sportu pro všechny.
Zdravotní tělesné výchově se věnuji od roku 2008 a doplnila si příslušnou kvalifikaci, kterou
si stále doplňují účastí na semináři , každým rokem.
Od roku 1973 jsem cvičitelka 3.třídy. V roce 1983 jsem si zvýšila kvalifikaci na 2.třídu.
Několik let jsem také pracovala jako učitelka tělesné výchovy na základní škole.


Heslo carpe diem užívej dne, bych doplnila o slovo aktivně.
Moje seniorky toto moto naplňují a moc ráda jim budu nápomocná.