Carpe diem - Aktuální bezpečnostní opatření

V Carpe diem cvičení se koná bez roušky.

  • desinfekce strojů a dalšího cvičení nářadí po každém klientovi

Jak mohou probíhat skupinové lekce? 

  1. V sálech na skupinová cvičení již není třeba zachovat minimální vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími min. 2 metry. Pokud to však prostor dovolí, je to doporučováno. 
  2. Doporučujeme upřednostňovat vlastní podložky, popř. další pomůcky na cvičení.
  3. Časový harmonogram skupinových lekcí musí být upraven tak,aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání prostor a dezinfekce.